Produkty

Nízkonapěťové stroje

 • asynchronní motory jedno a třífázové
 • asynchronní stroje s kroužkovým rotorem do 500 kW
 • motory pro válečkové dopravníky do 160 kW
 • motory s ochranou proti výbuchu do  630 kW
 • jeřábové a lodní motory speciální motory s brzdou, ventilátorem
 • kompaktní pohony do 22 kW
 • energeticky úsporné motory
 • asychronní generátory
 • motory chlazené vodou 30 -355 kW

Velké stroje

 • asynchronní motory do 28 MW
 • synchronní motory do  35 MW
 • synchronní generátory do 45 MVA

Trakční stroje

 • větrné generátory do 6 MW

Ke stažení

Další produkty a služby

Váš prodejce:

Michal Koblik, DiS
telefon: +42-(0)478/618 514
fax: +42-(0)227/077 941
mobil: +42-(0)777/620 014
e-mail: michal.koblik@vem-group.com