Zpět
18.03.2020, Michal Koblik

VEM standardní řada kompaktních motorů a pohonů "VEMoDRIVE"

Tato kompaktní jednotka složená z motoru a frekvenčního měniče nabízí oproti děleným variantám výrazné výhody, které vyplívají z této kompaktnosti:

 

 • žádné náklady spojené s projektováním
 • FM je přímo umístěn na motoru ⇒ odpadá plocha potřebná pro frekvenční měnič
 • standardně vysoká vibrační odolnost a krytí motoru ⇒ vyšší životnost
 • principiálně není zapotřebí výchozí filtr
 • odpadá kabeláž ⇒ pouze zapotřebí nestíněný síťový kabel
 • odpadají montážní a instalační náklady spojené s uvedením do provozu
 • minimální nároky na uvedení do provozu ⇒ po krátkém čase použitelné pro dané potřeby zákazníka

 

Naše modelová řada „VEMoDRIVE Compact“ může být dodána v libovolném provedení, které jsou standardním komponentem dodávek jak pro motor, tak i pro FM. U FM je tím hlavně myšleno dodáním externích ovládacích jednotek, připojovacích míst/konektorů, ale také vstupní a výchozí řídící jednotky. U motorů je tímto hlavně myšleno provedení, krytí, cizí přídavná chlazení a motorové brzdy dodaných od běžných výrobců specializujících se pro dané motorové systémy. Je možné také dodat různé typy měřících čidel po předchozí dohodě se zákazníkem, která jsou konstrukčně odsouhlasená po předchozím technickém odsouhlasení ze strany konstrukce VEM.

 

VEMoDRIVE Compact s motorem v třídě účinnosti IE1*

 • MT21R, M21R, vlastním chlazením IC411
 • MT21F, M21F, cizím chlazením IC416

 

VEMoDRIVE Compact mit s motorem v třídě účinnosti IE2*

 • ME1R, vlastním chlazením IC411
 • ME1F, s cizím chlazením IC416

* motory odpovídají IE1 popř. IE2 na síti

Technické detaily

 

Systém

 

 

Kompaktní pohonné systémy pro všeobecné běžné použitý

 

 

Osová výška

 

71 – 180 (200 v přípravě)

 

 

Rozsah výkonu

 

0,55 – 22 kW (30 kW v přípravě)

 

 

 

 

Standardně odpovídají motory VEMoDRIVE Compact při provozu na síti požadavkům třídě účinnosti v IE2(s možností IE3).

VEMoDRIVE Compact pohonné systémy mohou být i nadále výjimečně dodávány s motory bez třídy účinnosti, nebo s třídou účinností IE1.

 

 

Třída účinnosti dle IEC 60034-30

 

 

 

 

Počet otáček

 

 

3.000, 1.500, 1.000 min-1

 

 

Krytí

 

 

 

standardně IP 54(popř. IP55), s možností až IP 56, IP 66 (v závislosti na typu FM), dle EN 60034-5 (IEC 60034-5)

 

 

Provedení

 

 

 

 

 

 

 

IM B3, IM B35, IM B5, IM B14, IM B34 a odvozená provedení dle EN 60034-7

 

 

 

 

 

 

Způsob chlazení

 

 

 

 

 

 

 

odpovídá dle EN 60034-6 (IEC 60034-6)

 • vlastní, IC 411
 • cizí, IC 416

 

 

Okolní teplota / n.m. výška

 

standardně 0 °C až +40 °C, n.m. 1000 m nad SM