Zpět
18.03.2020, Michal Koblik

VEM standardní řada motorů určená pro odtah tunelových splodin

Na základě naší mnohaleté osvědčené základní řadové konstrukci, která byla již tehdy základem VEM pro řadu asynchronních motorů, ze které bylo skrze speciálně upravených a přizpůsobených izolačních systému, speciálních ložisek a technického řešení kabelových přívodů, vyvinuta speciální VEM motorová řada motorů pro využití/provoz strojních tunelových odtahů vysokých teplot, kouře a nebezpečných spalin, které vznikají při mimořádných situací jako jsou např. vzplanutí a následný požár v tunelovém tubusu.
Tunelové motory jsou provozovány v běžném provozu jako konvenční ventilátorový motor a jsou konstruované tak, aby při mimořádné události např. vzniku požáru, dle požadavků zákazníka (projektové dokumentace, norem atd.) určitou dobu při vznikajících vysokých teplotách, byl zaručen trvalý provoz těchto motorů/pohonů, po určitou stanovenou dobu a až po této době může dojít k jejich výpadku. Již při vývoji této motorové řady byly naše VEM motory podstoupeny tvrdým laboratorním prověrkám, ve kterých bylo simulováno, pokud možno co nejblíže se přiblížit havarijním podmínkám a okolním okolnostem, což mohou naše VEM motory doložit/nabídnout skrze certifikovanou modelovou motorovou řadu speciálně určenou pro tunelové ventilátory. 

 

Technické detaily

Osová výška

90 – 355

Rozsah výkonu

0,25 – 500 kW

Teplotní požární třída

F200, 300, 400 a 600 dle EN 12101-3

Třídy účinností dle IEC 60034-30

Motory mohou být dodány s ohledem na nařízení VO(EG) 640/2009 v těchto provedených podle

  • bez třídy a zařazení účinnosti
  • Standard Efficiency IE1
  • High Efficiency IE2
  • Premium Efficiency IE3

Počet otáček

1.500, 1.000, 750, 600, 500 min-1

Krytí

IP 55, s možností IP 56, IP 65 dle EN 60034-5 (IEC 60034-5)

Provedení

IM B3, IM B35, IM B5, IM B14, IM B34 a odvozená provedení dle EN 60034-7

Způsob chlazení

dle EN 60034-6 (IEC 60034-6)

  • vlastní, IC 411
  • cizí, IC 418
  • bez, IC 410

Okolní teplota/ n.m. výška

standardně -20 °C do +40 °C, s n.m. výškou 1000 m nad SM, odlišné teploty a n.m. výšku po dotázání

Transponder

s možností RFID systém iID®2000 (13.56 MHz základ ISO 15693), není vhodný při havarijním provozu