Zpět
22.03.2020, Michal Koblik

Automatizace a modernizace

VEM automatizační řešení Vám nabízejí komplexní službu od řízení, regulaci, obslužnost a kotrolu nad všemi jednotlivými zařízeními. Modernizujeme jak stávající jednotky od komplexní modernizace, až po spolupráci na nových projektech. Naše řešení realizujeme s mnoha renomovaními výrobci rardwaru a softwaru.

Kdy je modernizace ve Vašim zájmu?

Modernizace stávajících pohonných systému která jsou různorodé povahy a mechanických potřeb, tak tyto jsou vždy vhodná pro následnou medernizaci a to již i v případech, kde už dochází k využívání usměrňovačů středních a vyšších výkonnů. Jsou to např. různé procesy v ocelářském a cementářském odvětví a papírenském průmyslu.


Jak probíhá takováto modernizace?

Objem modernizace je v závislosti na technickém stavu stávající jednotky a její možnosti úpravy:

  • Výměna staré analogové řídící techniky  a příslušného hardware-interface s vysoce kvalitním digitálním řídícím systémem
  • Integrace Bus-Systemu pro komunikaci s automatizačním celkem
  • Obnova pomocních motorů a pohonů 
  • Obnova výkonově zatěžovaných dílů a součástí


Jaké jsou výhody pro uživatelé?

  • Krátká doba odstávky daného zařízení v době modernizace
  • Realizace speciálně požadovaných technologických celků
  • Výrazná cenová úspora díky dalšímu využití již přítomných podružných zařízení jako jsou např. elektrické rozvody, výkonových spínačů, transformátorů a mnoho dalšího