Zpět
22.03.2020, Michal Koblik

Kompaktní jednotky "VEMoDRIVE Compact"

VEMoDRIVE Compact, kompaktní jednotka složená z motoru a krekvenčního měniče (FM)

Kompaktní pohonné systémy se vyznačují svojí vysokou energetickou a návratovou účiností a flexibilním možnostem využití. Zde vyjmenováváme několik hlavních výhod, oproti klasicky rozděleným jednotkám:

 • FM se nachází přímo na motoru ⇒ odpadají montážní plochy potřebné pro FM
 • vysokou vybrační pevností a vysokým stupněm krytí již standardem v nabídce ⇒ delší celková životnost
 • není potřeba výstupního filtru
 • potřeba jen nestíněných síťových rozvodů (kebalů) 
 • minimální náročnost na montáž, instalaci a následné uvedení do provozu

VEMoDRIVE Compact je možné dodat ve všech variantách, které jsou dostupné u klasických pohonných systémů zkládajících se zvlášť z motoru a frekvenčního měniče. U výběru frekvenčního měniče je důležité vědět, např. externí ovládací provky, komunikační spojovací rozhraní (např. sběrnicové rozhraní), ale také vstupy a výstupy pro připojení dalsích individuálně potřebních řídících modulů. U motoru je důležité vědět hlavní parametry jako jsou provedení, stupeň krytí, způsob chlazení a další možné nástavby jako jsou motorové modulární brzdy a různá měřící a vyhodnocovací čidla (ochrana vinutí, opotřebení ložisek atd.).

Řízení brzdy a vyhodnocování měřících snímačů přímo na frekvenčním měniči je možností na poptání.

VEMoDRIVE Compact s motory třídy účinností IE2*

 • ME1R, ME2R, vlastním chlazením IC 411
 • ME1F, ME2F, cizím chlazením IC 416


VEMoDRIVE Compact s motory třídy účinností IE3*

 • M41R, M42R vlastním chlazením IC 411
 • M41F, M42F s cizím chlazením IC 416

*motory odpovídají podmínkám IE2 popř. IE3 při provozu na síti


Technické detaily

Systém Kompaktní pohonné systémy pro obecná využití
Osová výška 71 - 200
Rozsah výkonnu 0,37 - 30 kW
Třída účinnosti podle IEC 60034-30 Standardně splňují motory provozované ve VEMoDRIVE Compactu na síti požadavky stupně třídy účinnosti IE2 (též s možností v IE3).
Počet otáček 3.000, 1.500, 1.000 min⁻¹
Stupeň krytí IP 54 popř. IP55, s možností v IP 56, IP 66 (závislé na typu FM), podle EN 60034-5 (IEC 60034-5)
Provedení IM B3, IM B35, IM B5, IM B14, IM B34 a jejich odvozené modifikace podle EN 60034-7
Způsob chlazení podle EN 60034-6 (IEC 60034-6)
 • vlastní chlazení, IC 411
 • přídavné chalzení, IC 416