Zpět
22.03.2020, Michal Koblik

Start-up převodníky

VEMoDRIVE SCC se zakládá na postupném zasebodoucím spínání neřízeného a řízeného proudového usměrňovače v rotorovém okruhu asynchronního motoru. Slouží k zpětnému odvodu kluzné energie do napájecí sítě.
VEMoDRIVE SCC se dají využít ve všech průmyslových odvětví, ale přednostně se využívají, u stejnosměrných motorů z důvodu náročné údržby jejich komutátorů a kde lze uplatnit omezeného rozsahu otáček potřebných pro danou aplikaci. Této situace lze využít např. u točivých kompresorů, dmychadel a rotačních čerpadel. Upřednostňovaný rozsah výkonu leží mezi 500 kW a 10 MW. Při využití VEMoDRIVE SCC lze oproti množstevním regulacim pomocí drozdi, které jsou např. u vodních čerpadel ušetřit více jak 50 % energie. To samé platí ve srovnání s regulací otáček pomocí dodatečných rotorových odporů.
Hlavní výhodou je, že lze stávající kroužkové motory dodatečně rozšířit pomocí VEMoDRIVE SCC a dosáhnout tak, plnohodného regulovatelného pohonu, pokuď však stávající motory disponují výkonostní rezervou přibližně okolo 10%.