Zpět
17.03.2020, Michal Koblik

Střední a vysoké napětí

VEM se zaměřuje na tržní požadavky a dodávky komplexních technologických celků pro všechna důležitá průmyslová odvětví vč. velkých točivých strojů speciálně určených pro těžký průmysl. Motory a generátory které jsou tradiční nebo specifické konstrukce, využívají elektromagnetického usměrňování při nízkých instalovaných objemech. VEM je tradicní výrobcem asynchronních a synchronních točivých strojů pd nízkonapěťového rozsahu až po 13,8 kV a na výstupu až 60 megawattů / 90 megavoltů ampér pro průmyslově individuálně uzpůsobené aplikace.