Zpět
16.03.2020, Michal Koblik

Cementárenský a těžební průmysl

Velké infrastrukturální projekty v tzv. "boomových regionech" vedou k silné poptávce po stavebním materiálu jako jsou cement, ocel a nespočet nekovových kovů, které v pohledu na konečné zásoby těchto nerostných surovin vedou k zvyšování efektivity také v dalším navazujícím zpracovatelském průmyslu. Také těžba nerostných surovin se v současné době výrazně modernizuje, jelikož produkce oceli a neželezných kovů má velký dopad na výrobu mnoha konečných produktů.

V tomto odvětví dodává VEM pohony která naleznou svá u platnění např. v drtičích, mlýnech, ventilátorech, pecích, nebo v pásových dopravnících.

Pro těžké náběhové podmínky v mlýnech a drtičích pod plném zatížení a pro ventilátory s výsokým nosným točivým momentem jsou asynchronní motory s kroužkovým rotorem vhodným výběrem. Chlazení probíhá hlavně na bázi vzduch-vzduch vč. teplot. výměníku a zvláštním chlazením oblasti kroužkového rotoru.

Náš dodavatelský sortiment a rozsah dodávek jsou v tomto odvětví:

Asynchronní motory s klecovým rotorem:

Rozsah napětí 500 kW až 20.000 kW
Počet pólů 4-, 6-, 8- až 16-pólové

VEM Hochspannungs-Asynchronmotor Zementmühlenantrieb 3.730 kWVEM VN-Asynchronní motor 3.730 kW

Asynchronní motory s kroužkovým rotorem:

Rozsah napětí 500 kW až 10.000 kW
Počet pólů 4-, 6-, 8- až 16-pólové

VEM Hochspannungs-Asynchronmotor Zementmühlenantrieb 6.000 kWVEM VN-Asynchronní motor 6.000 kW

Synchronní motory s vnějším pólovým okruhem:

Rozsah napětí 2.000 kW až 20.000 kW
Počet pólů 4-, 6-, 8- až 36-pólové
Rozsah napětí 690 V až 13,8 kV
Způsob chlazení Vzduch-vzduch nebo Vzduch-voda+tep. výměník
Provedení IM B3, IM V1, IM7315 a jejich modifikace
Ložiska Válečková, nebo Kluzná
Frekvence Síťová nebo přes FM

Pro odlišna provedení žádáme Vaší detailní technickou poptávku.