Zpět
22.03.2020, Michal Koblik

Technologické dodávky pro energetigu

Konvenční elektrárny spalující tuhá fosilní energetická paliva tvoří hl. základ a dostatečnou rezervu pro spolehlivé dodávky elektrické energie a svojím vysokým přispěním k celkové stabilitě na přenosové soustavě.
V dnešní době plné otázek k ekologickým dopadům, je pro mnoho elektrárenských společností v jejich uhelných elektráren zapotřebí nadále optimalizovat primární spalovací procesy a k tomu také potřebnou technologii pro zplodinové odvody/kouřovody a jejich další následné zpracovávání. Naše VEM produktová řada motorů a pohonů jsou podle ZLM technické normy přispěním pro provozovatelé uhelných elektráren v oblasti přísných požadavků na celkové exhalace CO2 do ovzduší a také předepsnou prašnost ovzduší. VEM je dodavatel širokého spektra motorů a pohonných jednotek jako jsou např. hlavní pohon pro kotelní napáječky, pohonny hlavních chladících okruhů a jejich absorpční čerpadla. VEM motory a pohony mají samozřejmě také své uplatnění pro různé pomocné provozy a to v podobě pohonů různých drtičů, pásových dopravnících, zahušťovačů a také průmyslových sacích ventilátorů.

Asynchronní motory s klecovým rotorem

  • Rozsah výkonu:    200 kW až 20.000 kW
  • Počet pólů:            2-, 4-, 6-, 8- až 28-pólové
  • Rozsah napětí:     690 V bis 13,8 kV
  • Způsob chlazení:  Vzduch-vzduch- nebo Vzduch-voda-tep.                                     výměníkem; specializovaná provedení ve                                   vodou chlazeném plášti                                       
  • Provedení:            IM B3 a IM V1 a jejich modifikace
  • Ložiska:                válečková- nebo kluzná
  • Frekvence:           přímo na síti, nebo přes frekvenční měnič (FM)

Při odlišném provedení Vás žádáme o zaslání Vaší detailní technické poptávky.


VEM VN asynchronní motor pro pohon hl. čerpadla pro vodouchlazené systémy