Zpět
17.03.2020, Michal Koblik

Cementárny a těžební průmysl

Na průmyslové odvětví těžby nerostných surovin a cementáren je v současné době vyvíjeno zvýšené  nátlakové úsilí v podobě inovačních změn a to hlavně v podobě energetických úspor spotřebované energie při vlastní těžbě a dobývání těchto primárních nerostných surovin. Hlavním a významným tématem se proto dostávají do popředí energeticky úsporná težební technická zařízení a postupy, která vyhovují svým ekologicky udržitelným procesem a proto je hlavně zde, vyžadován a kladen na vývojový pokrok vpřed, což v důsledku je také přeneseno na VEM jako jednoho z dodavatelů motorů a pohonů elektrických zařízení.

Prašnost, klimatické teploty a silné mechanické zatížený / el. přetěžováním se vyznačují jako jedna z hlavních provozních kritérií a v tomto odvětví je již nezbytností pro nabízené pohonné systémy určené k primární těžbě nerostných surovin, potřebnou následnou úpravu a další navazující zpracovatelské odvětví. V takovémto prostředí je kladen velký požadavek jak na mechanické vlastnosti těchto motorů a pohonů, které pohánějí různé podpůrné výrobní technologické jednotky a jsou komponentem např. v různých mlýnech, drtičích a součástí technologie žárových pecí a jejich pásových dopravních přepravníků.

VEM asynchronní kroužkové motory představují hlavní produktovou řadu pohonů, které odolají těmto tvrdým těžebním požadavkům na okolní nepříznivé vlivy. VEM standardní kroužková motorové řada středního napětí, se hlavně vyznačuje svojí konstrukční robustností a dokonce se osvědčili do vysoce horkého prašného prostředí o vysokých teplotách, které vyžadují provozy cementárenského odvětí a jsou dobrou spolehlivou pohonnou jednotkou tohoto průmyslu. Se svými speciálními spouštěči/startéry jsou tyto motory také vhodné a odolné proti vysokému rozběhovýmu zatížení. Motory mají zejména pouze vlastní chlazení, které je chlazené okolním vzduchem a aby se zabránilo vniknutí cementového prachu do útrob motoru, je každý pohon konstrukčně ještě extra vybavený vlastním vnitřním chladícím okruhem a to na bázi vzduch - vzduch + tep. výměník. VEM si sama toto vše konstrukčně projektuje a je také jejím výrobcem.


VEMoDRIVE provedení pro "VN"  provedení pro "NN"
Asynchronní motory pro provoz přes frekvenční měnič Asynchronní motory, Kroužkové

IEC Normované motory (IE2, IE3)

Rozsah výkonu 500 – 28.000 kW 250 – 10.000 kW 0,06 – 710 kW
Stupeň krytí IP55 dle DIN EN 60035-5, s možností vyšším stupněm krytí 
Způsob chlazení vzduch - vodou chlazené Vzduch-Vodou chlazené vlastním chlezením IC 411
Provedení IM B3 a jejich odvozená provedení dle DIN EN 60034-7