Zpět
17.03.2020, Michal Koblik

Chemický, ropný a plynárenský průmysl

Bezpečně v rizikovém výbušném provozu – pohony (VEMoCHEM) pro chemický průmysl a těžbu ropy a zemního plynu
V plynovém, chemickém a petrochemickém průmyslu je proti-výbušná ochrana jedna z hlavních kritérií pro bezpeční provoz všech příslušných zařízení. Naše nabídka systémových řešení a jejich elektrických komponentů se vyznačují spolehlivou ochranou do těchto prostředí.
V provozech, ve kterých se vytvářejí vzdušné plynové výpary, nebo se vyskytují hořlavé a výbušné prachové směsi je požadavek a je vyžadováno speciálních motorů, pohonů a řešeních včetně jejich následného servisu.
Speciální, regulovatelné a ucelené systémy VEM pohonů, a to jak v nízkém tak i středním napětí přizpůsobíme všem zákonným a potřebným normám a požadavkům, které budou přímo šité na konkrétní specifičnost daného prostředí.
Bezpečnost Vašich výrobních zařízení a účinné efektivní zpracovávání nerostných zdrojů jsou pro nás prioritou a s našimi systémovými řešeními této odpovědnosti a jistotě dosáhnete.
VEMoDRIVE Single VEMoCHEM
Stupeň a třída ochrany


VN - vysoké napětí

Synchronní motory, bezkartáč. proved.

a

Asynchronní motory


NN - nízké napětí

IEC normované asynchronní motory

zvýšení stupeň „e“
500 – 28.000 kW

280 – 37.000 kW

0,12 – 320 kW
(IE1, IE2,IE3)

tlakově-odolný stupeň „d/de“ 0,12 – 710 kW
(IE1, IE2,IE3)
přetlakově-odolný uzávěr „p“
500 – 28.000 kW

280 – 37.000 kW

„n“ (non-sparking)
500 – 28.000 kW

280 – 37.000 kW

0,06 – 710 kW
(IE1,IE2,IE3)
pro použití v zóně 21 0,06 – 710 kW
(IE1,IE2,IE3)
pro použití v zóně 22 0,06 – 710 kW
(IE1,IE2,IE3)