Zpět
17.03.2020, Michal Koblik

Lodní průmysl

VEM disponuje mnohaletými žkušenostmi při výrobě lodních pohonů a disponuje certifikáty všech důležitých celosvětových lodních akreditačních společností. Vyrábíme a dodáváme motory a generátory pro všechny typy lodí. Neše dodávky jsou možné od velkých pohonů s celkovou váhou převyšující 200 tun až po spektrum malých rúznorodých pomocných pohonů. Součástí našich dodávek jsou i hřídele, dieselové a síťové palubní generátory, pohony lodních šroubů, pro příčné proudové pohony, pohony čerpadel a též pohony pro záchranné palubní přístroje.

Hřídelové a dieselové generátory zásobují vlastní palubní elektrárny velkých luxusních zaoceánských lodí a kontejnerové lodě energiíí. Šroubové lodní motory nahrazují velké dieselové motory a mohou být v lodi rozděleně zabudované podle principu elektrické hřídele. Příčné proudové pohony umožňují a usnadňují menévrování v přístavech. Inženýrsko-technická rozměrnost daných motorů a pohonů zohledňují obzvlážť, často omezené montážní a servisní úkony na dané palubě, tak i spicifické poměry jejich odvětrávání.

V nízkonapěťové oblasti zajištujeme dodávky pro říční lodní dopravu v robustních litinových provedených, které naleznou své ulatnění v říčních sacích begrech, čerpadel, otočných a zdvihacích mechanizmech. Pohony VEM jsou konstrukčně obzvlášť těmto obtížním klimatickým a mechanickým nárokům přizpůsobeny.