Zpět
15.11.2019, Jiří Macal

O nás

VEM-skupina je inovativně a zákaznicky orientovaná společnost. Pod výrobní značkou VEM dodává společnost
své výrobky do celého světa. Kontinuitu a spolehlivost do budoucna zajištuje výrobní a servisní sektor VEMskupiny.
Inženýrství a kvalita VEM motorů a generátorů udávají směr na trhu.

VEM Sachsenwerk GmbH – vysokonapěťové motory
VEM motors GmbH – nízkonapěťové motory
VEM motors Thurm GmbH - nízkonapěťové motory

Firemní politika

Naším cílem je neustále zvyšovat hodnotu společnosti prostřednictvím udržitelné správy a řízení společností. V tomto smyslu používáme podnikatelská a provozní opatření a opatření zaměřena na neustálé zlepšování kvality s ohledem na ekonomická a environmentální kritéria. Požadavky dohodnuté se zákazníkem a jejich správné a přesné provádění jsou nejvyšší prioritou naší firemní politiky.

Soulad se všemi platnými předpisy, zákony a minimalizace rizik a dopadů na životní prostředí, zjišťování a snižování potenciálních nebezpečí, jakož i zavádění vysokých bezpečnostních standardů jsou pro nás samozřejmostí.

Vytváříme atmosféru vzájemné důvěry, otevřené komunikace a péče o bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Lidé, kteří pro nás pracují, jsou zdrojem naší síly, tvořivosti a inovací. Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů je prvořadá.

Podporujeme neustálé zlepšování v oblasti kvality, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí. Očekáváme, že naši zaměstnanci budou jednat tak, že aktivně a nepřetržitě přispějí ke zlepšení v těchto oblastech. Procesy, aktivity a měřitelné cíle jsou řízeny a monitorovány integrovaným systémem řízení a výkonnost našich procesů je pravidelně vyhodnocována vedením společnosti. Dopady na životní prostředí jsou analyzovány, zaznamenávány a vyhodnocovány.

Naši zaměstnanci jsou přímo zapojeni do rozvoje systému hospodaření s energií prostřednictvím pravidelného informování a komunikace a vyzváni k šetrnému využívání energetických zdrojů a k úsporám energií. Tímto se snažíme optimalizovat využívání energie, dlouhodobě snížit spotřebu energie a zvýšit energetickou účinnost v procesu neustálého zlepšování.

K dosažení těchto cílů se naše firma zavázala řídit požadavky normy EN ISO 9001. Tato politika by měla posílit spolupráci všech odpovědných pracovníků v naší společnosti ve všech oblastech a na všech úrovních a podporovat dialog se zainteresovanými veřejnými a soukromými institucemi a sdruženími. Všichni smluvní
partneři, kteří pracují v prostorách VEM, jsou povinni dodržovat naše kvalitativní, environmentální a bezpečnostní opatření. Chtěli bychom také zlepšit energetickou výkonnost nákupem energeticky účinných produktů a externích služeb. 

                                                                                                                                                                         Ing. Radek Valta