Zpět
17.03.2020, Michal Koblik

Vodárenské technologie

Voda je drahocená surovina. Pro získání této vody, přeptavu, přerozdělení, pro urdžení její pitnosti a jejího následného čištění je pro toto vše zapotřebí mnoho čerpadel, armaturních komor a dalších systémů. Toto platí pro celé odvětví, ať už zpracovávají pitnou nebo užitkovou vodu. VEM je dodavatelem pro výrobce těchto čerpadel a disponuje širokou škálou speciálně pro tento účel vyvynutých pohonů. Důležitým místem využití je vedle průmyslu také komunální vodohospodářství. Pro vodárenské rozvody jsou pro to využívané motory s intergovanou regulací, které splňují podmínku úspory energie a dosahují vysokých účinností. Pro získávání podzemních vod, pohánějí VEM motory např. také podvodní čerpadla. V oblasti odpadních vod, je VEM dodavatelem pohonů pro podpůrná čerpadla, které napomáhají pro bezstarostní procesní průběh při rozvodu průmyslové, komunální a dešťových vod. Toto vše také platí u kanalizačních rozvodů splaškových vod a taktéž u dešťových kanalizací, které odvádějí povrchové srážky.